Fujioka Yutaro

 

 

Research Theme:

Hobby: bird-watching, folk guiter